სიახლეები

ღია კონკურსი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს  შემდეგი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად: მეცნიერი თანამშრომელი...

სტატიების მიღების შესახებ

გრძელდება სტატიების მიღება ინსტიტუტის 2024 წლის შრომათა კრებულისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ სტატიების მიღების ბოლო ვადაა 2024 წლის 15 აგვისტო.

განცხადება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის 15/05/2024 ბრძანების MES 9 24 0000525367 თანახმად, 2024 წლის 5 ივნისს დანიშნულია არჩევნები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის...

მიმდინარე პროექტები

პარტნიორები

GTU
GTU
GTU
GTU
GTU